Głównym założeniem podpisanego listu intencyjnego jest współpraca dotycząca wspólnej promocji turystyki aktywnej poprzez budowę SINGLE TACKÓW w obrębie Jeziora Pilchowickiego.

Władze dwóch powiatów: Lwóweckiego i Jeleniogórskiego oraz czterech gmin: Gminy Lubomierz, Gminy Jeżów Sudecki, Gminy Wleń i Gminy Stara Kamienica a także Nadleśniczy Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim i członkowie Stowarzyszenia Pławna podpisali list intencyjny, którego głównym założeniem jest współpraca dotycząca wspólnej promocji turystyki aktywnej poprzez budowę SINGLE TACKÓW w obrębie Jeziora Pilchowickiego.

Przedmiotem współpracy Stron są wspólne działania dotyczące budowy tras rowerowych (SINGLE TRACKÓW), które usytuowane będą wokoło Jeziora Pilchowickiego o szacowanej długości ok. 30 km. Trasy łączyć będą dwa powiaty oraz cztery gminy. W całości znajdować się będą na terenie Nadleśnictwa Lwówek Śląski. Strony oświadczają, iż rozpoczną negocjacje prowadzące do zwarcia umowy o współpracy w celu realizacji powyższego przedsięwzięcia” – czytamy w liście intencyjnym.

Jezioro Pilchowickie

Jezioro Pilchowickie to największy zbiornik wodny w Sudetach Zachodnich. Jego głębokość przy zaporze wynosi ok. 46 metrów, powierzchnia tafli wody to 240 ha. Jezioro ma długość 6 kilometrów i szerokość 2 kilometrów. Pojemność zbiornika wynosi 50.000.000 m3. Powstał on w wyniku budowy zapory wodnej, która jest drugą, co do wieku powstania i druga, co do wysokości zaporą wodną w Polsce. Jest to zapora łukowa, kamienno- betonowa o wysokości 62 metrów. Jej długość w koronie wynosi 290 m a w stopie 140 metrów. Więcej ciekawych informacji o jeziorze, zaporze i elektrowni znaleźć można na stronie www.wlen.org.pl

Trasy rowerowe wokół jeziora pilchowickiego

To na razie pierwszy krok, jednak sygnatariusze porozumienia wiążą z nim spore nadzieje.

Zadowolenia z chęci współpracy tak wielu stron przy tym projekcie nie kryje Starosta Lwówecki – Ten list intencyjny jest wyrazem wspólnej woli stron dotyczących podejmowania ze sobą współpracy celem podniesienia, jakości i skuteczności działań celem budowy single tacków wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą – wyjaśnia Pan Daniel Koko.

Z wstępnych założeń wynika, iż trasy w całości będą położone na terenie Nadleśnictwa Lwówek Śląski. Pani Nadleśniczy przyznaje, iż są to niezwykle urocze tereny, które idealnie nadają się na rozwijanie turystyki i z całego serca kibicuje temu projektowi.

Lasy wokół jeziora pilchowickiego, jeśli chodzi o turystykę, są bardzo, bardzo atrakcyjne pod względem turystycznym Ja to obserwuję już od wielu, wielu lat i widzę, że ta funkcja społeczna lasów tutaj wokół jeziora pilchowickiego jest funkcją nadrzędną w tej chwili i o wiele, o wiele ważniejszą niżeli nawet funkcja gospodarcza. Ja to obserwuję i zauważam, że te lasy są jak najbardziej predysponowane i otwarte właśnie na budowę takich single tacków. – mówi Pani Alina Sudoł- Kornalewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim, która zauważa także, iż ukształtowanie terenu wokół jeziora pilchowickiego daje ogromne możliwości tak to rozwoju turystyki rowerowej, jak i pieszej, na czym skorzystają mieszkańcy całego regionu.

Pilchowice zapora, to zawsze było świetne miejsce odpoczynku zarówno dla mieszkańców Jeleniej Góry, dla mieszkańców Wlenia i dla mieszkańców Lwówka Śląskiego. Także ja jestem bardzo na to otwarta i jak się to uda tak wytyczyć trasy, żeby to się odbyło bez szkody dla lasów, to ja kibicuje temu projektowi z całego serca. – mówi Pani Alina Sudoł- Kornalewicz, która nie kryje, iż ważnym jest, aby przy realizacji tego projektu była szeroka współpraca i właściwa jego promocja – Tu w tym wszystkim, też jest bardzo duża rola właśnie mediów, dlatego, że fajnie byłoby to wypromować, ładnie pokazać – dodaje Nadleśniczy Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim.

Spore nadzieje z projektem wiążą także władze Lubomierza. – My, jako Gmina Lubomierz częściowo przylegamy do jeziora pilchowickiego i jesteśmy z tego tytułu zainteresowani udziałem w tym projekcie – przyznaje Pan Marek Chrabąszcz Burmistrz Lubomierz.

Pierwszy krok do zagospodarowania terenu wokół jeziora pilchowickiego został uczyniony. Teraz przed wszystkimi sygnatariuszami porozumienia kilka miesięcy ciężkiej pracy, na której efekty z niecierpliwością czekamy.


Marek Dral – Lwowecki.info

%d bloggers like this: