Lwóweccy policjanci w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu apelują, aby nie narażać siebie i swojej rodziny na niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem i pozostać w domach. Przypominamy, aby opuszczanie miejsca zamieszkania ograniczyć do niezbędnego minimum. Wychodzenie z domu, spotykanie się z ludźmi zwiększa ryzyko zarażenia i w konsekwencji przeniesienia choroby na bliskie nam osoby.

W związku z obowiązującym stanem epidemii lwóweccy policjanci apelują do mieszkańców, aby w trosce o bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich, pozostali w domach. W celu zmniejszenia ryzyka zarażenia się koronawirusem, unikajmy przebywania w większych grupach. Jeżeli nie ma ku temu wyraźnej potrzeby, wynikającej z konieczności zaspokojenia podstawowych potrzeb (niezbędne zakupy, zaopatrzenie w lekarstwa), nie wychodźmy z domu.

Apelujemy również o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie, polegające na przestrzeganiu wprowadzonych ograniczeń, współpracy z instytucjami państwowymi i realizowaniu ich poleceń. W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich respektujmy zalecenia służb.

st.post.Olga Łukaszewicz, KPP Lwówek Śląski