kill_the_netUpload files...
Czy to wilki zaatakowały w Marczowie? | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Najprawdopodobniej wilki zaatakowały owce w centrum Marczowa. Zdjęcia odcisków łap do których dotarliśmy, pokazaliśmy dwóm osobom które zawodowo zajmują się dzikimi zwierzętami. Obaj stwierdzili, iż mogą to być tropy wilków, chociaż nie można tego stwierdzić z całą pewnością z powodu nie najlepszej jakości fotografii.

Sześć owiec nie przeżyło spotkania z wilkami, kolejnych sześć sztuk zostało ciężko zranione. Wilki podeszły pod same domostwa, tuż przy drodze powiatowej.

Zdarzenie miało miejsce dziś w nocy w Marczowie koło Wlenia. Owce pasły się na ogrodzonym terenie w centrum, wsi. Tuż przy drodze powiatowej. Wilki wdarły się na łąkę wykopując przejście pod siatką ogrodzeniową.

Rano na działce znaleziono sześć martwych owiec. Miały one podgryzione gardła, niektóre również rozerwane podbrzusza. Kolejne sześć sztuk została ciężko ranna. Rolnik straty wycenia na co najmniej kilkanaście tysięcy złotych.

Wilk Canis lupus jest objęty ochroną ścisłą na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Za szkody wyrządzone przez te zwierzęta odpowiada Skarb Państwa. Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska (rdoś), z wyjątkiem zdarzeń na terenie parku narodowego.

Zgodnie z tymi zaleceniami poszkodowany rolnik na miejsce zdarzenie wezwał pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Katarzyna Łapińska Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu potwierdza przyjęcie takiego zawiadomienia i tłumaczy iż przedstawiciele tut. Dyrekcji pojechali na miejsce w celu dokonania oględzin zgłoszonej szkody (w tym zweryfikowania, czy szkoda została wyrządzona przez wilki). Pani dyrektor dodaje także, iż przy takich zgłoszeniach pracownicy RDOŚ-u zawsze udają się na miejsce tego samego dnia w celu zbadania i oceny sytuacji. W przypadku potwierdzenia, że owce zostały zagryzione przez wilki to RDOŚ wypłaca poszkodowanemu rolnikowi odszkodowanie. Jednak ja czytamy na stronie wrocławskiego oddziału tej instytucji:

“Odszkodowanie nie przysługuje m.in.: za szkody wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowiu zwierząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki.”.

Jak będzie w tej sytuacji, czy to faktycznie wilki dokonały spustoszenia i czy poszkodowany rolnik otrzyma odszkodowanie, to czas pokaże.


Marek Dral – lwowecki.info