Gmina Wleń otrzymała dofinansowanie na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice z PROW Województwa Dolnośląskiego w kwocie około 1350000 zł.