Proszę o naświetlenie sprawy zaśmiecania Doliny Bobru i napiętnowanie sprawców. Dzisiejsze zdjęcia z okolic kamieniołomu w Radomicach.Ktoś zrzucił w nocy odpady, w tym eternit, części samochodowe, odpady socjalne!Kamieniołom od lat służy okolicznym jako darmowe wysypisko śmieci.Bardzo proszę o tym napisać, to dla środowiska i gminy Wleń bardzo istotna sprawa. – Pisze do redakcji portalu czytelnik.

O problemie został poinformowany Urząd Miasta i Gminy Wleń


Andrzej Jaśkiewicz

%d bloggers like this: