W ubiegłym tygodniu rząd zaprezentował podstawowe założenia systemu szczepienia Polaków w kolejnych miesiącach. Większość z nas możliwość zaszczepienia się będzie miała możliwość dopiero w 2022 roku. Wszyscy chętni zaszczepią się w 2023 roku

Rząd ma już wstępny kalendarz szczepień. Celem strategicznym Narodowego Programu Szczepień jest osiągnięcie poziomu zaszczepienia społeczeństwa umożliwiającego zapanowanie nad pandemią COVID-19 do końca 2021 roku. Z wyliczeń serwisu money.pl wynika, iż spora część rodaków, którzy wyrażą zgodę na przyjęcie dwóch dawek szczepionki, będzie musiała jeszcze długo poczekać.

Według stanu na 12 grudnia 2020 r. Polska zdecydowała się na zakup 62,06 mln dawek szczepionek przeciw chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 od pięciu światowych producentów. Żeby szczepionki były skuteczne wymagane jest przyjęcie dwóch dawek.

Szczepionki podawane będą domięśniowo, a schemat szczepienia obejmuje podanie 2 dawek w odstępie 3 – 4 tygodni w zależności od rodzaju szczepionki lub – w dalszej przyszłość – jednej dawki w przypadku dopuszczenia przez EMA szczepionki jednodawkowej. W obecnie zakontraktowanych szczepionkach pełna ochrona ma się pojawić po 7 dniach od podania drugiej dawki szczepionki.

Rząd liczy, iż wszystkich Polaków (31 mln dorosłych osób) uda się zaszczepić do początku 2023 roku. Optymistyczne scenariusze zakładające przyśpieszenie terminowości dostaw szczepionek zakładają, iż ten etap może uda się osiągnąć już w połowie 2022 roku.

Proces produkcji oraz dystrybucji szczepionek będzie stopniowy, dlatego szczepienie społeczeństwa będzie również przebiegać etapowo. Do ustalenia grup priorytetowych, które mają zostać zaszczepione w każdym z etapów, przeprowadzono ocenę w oparciu o: ryzyko narażenia na zakażenie, ryzyko poważnego zachorowania i śmierci, ryzyko społeczno- ekonomiczne i ryzyko transmisji” – możemy przeczytać Narodowym Programie Szczepień, który zakłada, iż osoby zaszczepione będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia, a także nie będą uwzględniane w różnych obowiązujących do czasu przyjęcia przez społeczeństwo odporności obostrzeniach, jak np. limitach dotyczących spotkań towarzyskich, (udziału w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, ect.) Nie będzie także potrzeby odbywania kwarantanny przez zaszczepionych w wypadku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.

Narodowy Program Szczepień

„Etap 0” Narodowego Programu Szczepień

pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

„Etap I” Narodowego Programu Szczepień

  • pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo- Leczniczych,
  • pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu,
  • osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych,
  • służby mundurowe,
    nauczyciele.

„Etap II” Narodowego Programu Szczepień

  • osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia,
  • wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

„Etap III” Narodowego Programu Szczepień

  • przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
  • powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej.

Serwis money.pl opracował „kalendarz” szczepień. Założono w nim, iż uda się zaszczepić 1 milion osób miesięcznie.

Według wyliczeń serwisu do „etapu zero” zakwalifikowanych zostanie około 175 tys. lekarzy i lekarzy dentystów, 260 tys. pielęgniarek oraz 50 tys. osób wykonujących zawody medyczne (ratownicy, farmaceuci, diagności, fizjoterapeuci). To łącznie 0,5 mln osób. Oznacza to, iż ten etap uda się zrealizować w ciągu 2 do 4 tygodni od otrzymania szczepionek.

W tzw. „pierwszym etapie” zaszczepieni będą m.in. pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu. To też osoby starsze powyżej 60. roku życia. To również służby mundurowe, w tym wojska obrony terytorialnej. Tych według wyliczeń serwisu w kraju mamy ok. 10 milionów, co daje nam kolejnych dziesięć miesięcy na zaszczepienie.

W drugim etapie szczepieni będą m.in. pracownicy sektora edukacji, transportu publicznego, osoby zaangażowane w zwalczanie epidemii. Do tego osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi. Tych może to być ok. 5 milionów, co pozwoliłoby zaszczepić tę grupę w ciągu kolejnych pięciu miesięcy.

W ostatnim, tzw. „trzecim etapie szczepień” zaszczepieni mają być pozostali Polacy, w tym przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych obostrzeniami. Monej.pl wyliczył, iż ta grupa może liczyć 16 milionów rodaków, co wymaga kolejnych 16 miesięcy na zaszczepienie tej grupy rodaków.


Marek Dral- Lwówecki.info

%d bloggers like this: