Na ostatniej sesji, Rada Miasta i Gminy na wniosek burmistrza Artura Zycha zmieniła sposób naliczania opłat za wywóz odpadów. Dla mieszkańców gminy będzie to oznaczało dużą podwyżkę. W Lutym 2019 Rada Miasta podwyższyła opłatę dla wszystkich mieszkańców o około 20%. Tym razem wzrost dotknie przede wszystkim rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe.

                    Obowiązujące obecnie stawki opłat

§ 2. 1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Wleń, ustala się w wysokości:1) 16 zł miesięcznie – gospodarstwo domowe liczące 1 osobę zamieszkującą nieruchomość;2) 40 zł miesięcznie – gospodarstwo domowe liczące od 2 do 3 osób zamieszkujących nieruchomość;3) 65 zł miesięcznie – gospodarstwo domowe liczące 4 i więcej osób zamieszkujących nieruchomość.

Stawki opłat po zmianie sposobu naliczania opłat

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1,jeżeli odpady komunalne są zbierani i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 16,00 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości: 32,00 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Co to oznacza w praktyce?

Nowe stawki opłat w zależności od ilości osób zamieszkałych w nieruchomości

Po wejściu nowej uchwały w życie, gospodarstwa jednoosobowe nadal będą płaciły 16 zł miesięcznie. Mniej zapłacą gospodarstwa dwuosobowe, które do tej pory płaciły 40 zł, teraz zapłacą 32 zł. O 8 zł wzrośnie opłata dla gospodarstw 3-osobowych, dla których stawka po podwyżce wyniesie 48 zł, o 4 zł. Opłaty dla gospodarstw, w skład których wchodzą cztery osoby, wyniosą 64 złote. Zdecydowanie większe podwyżki czekają gospodarstwa pięciu i więcej osobowe. Przy pięciu osobach w gospodarstwie domowym zapłacimy 80 zł, przy ośmiu – 128 zł. Do tej pory obowiązywała stała stawka 65 złotych miesięcznie przy i powyżej czterech osób w gospodarstwie domowym.

Radny Marek Dral podczas posiedzenia komisji zapytał panią skarbnik Marię Gierczyk o wpływy do budżetu Gminy z tytułu opłat za śmieci. – Z udzielonych mi wyjaśnień wynikało, iż do tej pory wpływy wynosiły ok. 460 tysięcy złotych, a po zmianie szacowane są na ok. 550 tysięcy złotych. – tłumaczy radny, który głosował przeciw zwiększeniu obciążenia dla mieszkańców.


Sprostowanie.

Prostujemy drobną nieścisłość jak została zamieszczona w tekście. Jak się okazało lutowa podwyżka nie weszła w życie z powodu stwierdzenie jej nieważności przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. Co to oznacza? Do tej pory obowiązują stawki opłat naliczane na podstawie Uchwały nr 108/XVIII/16 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. W porównaniu z tą uchwałą, podwyżka która dotknie znaczną część mieszkańców gminy jest jeszcze większa niż porównywane w artykule stawki z odrzuconej przez RiO uchwały z Lutego br.

Aktualnie obowiązujące stawki opłat za wywóz odpadów

§ 2. 1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych,
położonych na terenie Miasta i Gminy Wleń, ustala się w wysokości:
1) 12 zł miesięcznie – gospodarstwo domowe liczące 1 osobę zamieszkującą nieruchomość;
2) 30 zł miesięcznie – gospodarstwo domowe liczące od 2 do 3 osób zamieszkujących nieruchomość;
3) 50 zł miesięcznie – gospodarstwo domowe liczące 4 i więcej osób zamieszkujących nieruchomość.

W porównaniu z uchwałą z 2016 roku gospodarstwo domowe liczące trzy osoby które do tej pory płaciło 30 złotych, zapłaci 48 złotych, a więc o 18 złotych miesięcznie więcej, np. cztero – osobowe 14 złotych więcej.

%d bloggers like this: