Komendant Straży Miejskiej we Wleniu pan Mateusz Cebula odchodzi ze stanowiska. Burmistrz ogłosił nabór na Komendanta Straży Miejskiej.

Pan Cebula konkurs na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej wygrał w październiku 2019 roku, nie mając żadnego doświadczenia w pracy w służbach mundurowych. 

Co ciekawe burmistrz Artur Zych na sesji rady Miasta nie poinformował radnych o odejściu obecnie pełniącego obowiązki pana Cebulę, a jedynie o ogłoszonym naborze na stanowisko komendanta Straży Miejskiej. Poinformował również o jednej osobie zainteresowanej objęciem tego stanowiska.

 Symptomatyczne jest również to, iż Burmistrz nie podziękował odchodzącemu Komendantowi za dotychczasową pracę, nie wspomniał również o Straży Miejskiej, dziękując wszystkim zaangażowanym w organizację Tygla Tradycji.

Burmistrz Artur Zych stwierdził jednocześnie, że odchodzący Komendant będzie musiał pokryć koszta kursu kandydatów do straży miejskiej opłaconego z budżetu gminy.

Czyżby pan Burmistrz nie do końca był usatysfakcjonowany dotychczasowym zaangażowaniem w pracy obecnego Komendanta?