W związku z akcją strajkową i wynikami przeprowadzonego referendum od 8 kwietnia do odwołania zajęcia w

przedszkolu i w szkole będą dostosowane do możliwości kadrowych placówki i zapewniać będą opiekę dzieciom w bezpiecznych i higienicznych warunkach.

Szkoła i przedszkole w tym okresie:

-organizować będą zajęcia opiekuńcze, doraźne zastępstwa, zajęcia świetlicowe,

-zapewniony będzie posiłek oraz dowóz dzieci,

-zorganizowany będzie w zaplanowanych terminach egzamin gimnazjalny i sprawdzian ósmoklasisty:

10, 11, 12 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. -sprawdzian ósmoklasisty

– dni egzaminu i sprawdzianu są wolne od nauki szkolnej dla uczniów klas I – VII

Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych dni objętych strajkiem w tym data jego zakończenia umieszczane będą na szkolnej stronie internetowej.

Źródło: Strona internetowa Zespołu Szkół we Wleniu


ANKIETA

CZY POPIERASZ STRAJK NAUCZYCIELI

Loading ... Loading ...

%d bloggers like this: