kill_the_netUpload files...
Malowany „Strażnik” | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Wyłoniony w wyniku konkursu „Strażnik Miejski” rozpoczął pracę w Gminie Wleń.

Zgodnie z wymaganiami burmistrza, we Wleniu Komendantem Straży Miejskiej mogła zostać osoba bez żadnego stażu pracy i bez najmniejszego doświadczenia w pracy w służbach mundurowych.

Głównym obowiązkiem straży jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, Jednak w związku z faktem, iż pracownik urzędu, który powinien wykonywać te obowiązki, nie posiada żadnych uprawnień, niewiele może, a w zasadzie to nic nie może.

Nie ma prawa do udzielania pouczeń, legitymowania w celu ustalenia tożsamości, a także zatrzymania osób stwarzających zagrożenie dla otoczenia.

Nie ma prawa dokonać kontroli osobistej i przeszukać bagaż osoby, która jest podejrzana o popełnienie czynu zabronionego.

Nie ma prawa karać mandatami lub kierować wnioski o ukaranie do sądu za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu czy bezpieczeństwu osób i mienia.

Nie ma prawa wystawić mandatu między innymi za zakłócanie ciszy nocnej, picie alkoholu w miejscach publicznych czy niszczenie cudzego mienia, w tym malowanie graffiti na budynkach.

Nie ma prawa skontrolować między innymi rowerzysty-nawet, jeśli narusza on przepisy ruchu drogowego ani ukarać go mandatem.

I tak do czasu nabycia stosownych uprawnień.