kill_the_netUpload files...
Mieszkańcu Wlenia – lecz się w Gryfowie | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Coraz częściej mieszkańcy Wlenia skarżą się na brak lekarza w przychodni W dniu, Kiedy nie ma postanowienia mojego zastępstwa, pacjenci Ośrodka Zdrowia we Wleniu mają do dyspozycji Ośrodek Zdrowia w Gryfowie Śląskim. Czytamy w piśmie SP ZOZ w Zgorzelcu.

Gdy pierwszego Września 2017 roku Wielospecjalistyczny szpital w Zgorzelcu przejmował Ośrodek Zdrowia we Wleniu, burmistrz Artur Zych zapewniał, iż w znaczący sposób poprawi to opiekę medyczną oraz ułatwi dostęp do lekarzy specjalistów. Przychodnia miała zostać wyposażona w nowoczesny sprzęt, miał zostać zakupiony aparat USG oraz aparatura rentgenowska. Systematycznie pacjentki miał przyjmować lekarz ginekolog.

Po dwóch latach coraz częściej słychać narzekania mieszkańców na utrudniony dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu. Szczególne znaczenie ma to w okresie pandemii gdzie szybka diagnoza może decydować o życiu lub śmierci. Za taki stan rzeczy nikt nie wini personelu przychodni we Wleniu, jednak kierowanie przez dyrekcję chorych, w tym pacjentów, którzy mogą być nosicielami wirusa do oddalonego o prawie 20 kilometrów Gryfowa, jest chyba jakimś nieporozumieniem.

Były już radny Wojciech Michoń wielokrotnie składał w tej sprawie zapytania i interpelacje do burmistrza Artura Zycha.

My dotarliśmy do pisma będącego odpowiedzią na jedno z zapytań radnego.

W piśmie adresowanym do Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu czytamy między innymi:

“ Z uwagi na braki kadrowe nie jesteś w stanie zapewnić zastępstwo w każdy dzień nieobecności lekarza. Kiedy nie ma ustanowionego zastępstwa, pacjenci Ośrodka Zdrowia we Wleniu mają do dyspozycji Ośrodek Zdrowia w Gryfowie Śląskim”