W gminie Wleń ustawienie dodatkowej lampy na terenie jednego z sołectw urosło do niebotycznego problemu, który władny jest, rozwiązać jedynie sołtys, ustalając czy montaż oświetlenia w tym konkretnym miejscu jest możliwy, czy też nie.

Radny Marek Dral na wniosek mieszkanki Nielestna zwrócił się z prośbą do burmistrza Artura Zycha o niezwłoczny montaż lampy na odcinku drogi pomiędzy „blokami” a skrzyżowaniem.

Miejsce to jest nieoświetlone, a w obecnej chwili przy szybko zapadającym zmroku i dużym natężeniem ruchu samochodów jest bardzo niebezpiecznie. Tam ludzie chodzą z latarkami, bo jest po prostu ciemno. Dlatego myślę, że przychyli się pan, mówił, zwracają się do burmistrza, do mojej prośby.

Jak wyjaśniał burmistrz Artur Zych – Ta lampa budzi wiele kontrowersji, dlatego prosił, aby na ten temat wypowiedziała się rada sołecka, bo jak wyjaśniał – Jedna mieszkanka to trochę za mało.

Zdziwienie prośbą radnego wyraziła przewodnicząca rady Katarzyna Kotowska.

Nigdy nie było żadnego odzewu ze strony mieszkańców z taką prośbą o oświetlenie tego miejsca – mówiła Dodatkowo wyjaśniała radnemu, że w miejscu, o którym mówi, jest tylko słup i nie wiadomo, czyj ten słup jest!

– Teraz już jest prośbą. Ripostował radny Dral. Natomiast odnośnie do słupa To chyba nie powinno być problemu, żeby gmina ustaliła jego właściciela. Tam są dwa słupy, z których można byłoby oświetlić to miejsce. Wyjaśniał przewodniczącej.

Nie zgodził się z tym burmistrz Artur Zych, który twierdził, że ustalenie właściciela słupa jest bardzo trudne.

Ostatecznie o tym, czy w tym miejscu można ustawić lampę, zdecyduje sołtys Nielestna, odnajdując właściciela słupa, uzgadniając z Turonem warunki montażu, a na koniec informując burmistrza w możliwościach i potrzebie instalacji oświetlenia.

Przy ogromnej sympatii dla pani sołtys i wielkim szacunku do ogromnej pracy, którą wykonuje na rzecz mieszkańców, odnoszę wrażenie, że zadanie, którym obarczył ją burmistrz, nie tylko przerasta jej możliwości, ale wybiega daleko poza kompetencje sołtysa.


%d bloggers like this: