Od 18 czerwca w Gminie Wleń obowiązują nowe taryfy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Taryfy zostały zatwierdzone na okres trzech lat i będą obowiązywały do 2023 roku. Mimo iż sprawa opłat za wodę i odprowadzanie ścieków z punktu widzenia mieszkańców jest bardzo istotna, żadna informacja na temat nowych taryf nie została zamieszczona na stronach Urzędu Gminy. (poza BIP).

Dla zainteresowanych – wystarczy przejrzeć tabele i wszystko jasne.

NOWE TARYFY CEN WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW