W poniedziałek, 19 listopada 2018 roku w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbyła się pierwsza sesja rady Miasta i Gminy Wleń, podczas której burmistrz i radni złożyli ślubowania. Radni wybrali ze swojego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, oraz składy komisji stałych.

Sesję rozpoczął radny senior – Andrzej Czapski. Następnie burmistrz i radni z rąk zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Franciszka Żmijowskiego otrzymali zaświadczenia o wyborze, po czym złożyli uroczyste ślubowanie i przystąpili do wyboru przewodniczącego Rady. Niespodzianki nie było. Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Wleń została po raz czwarty pani Katarzyna Kotołowska. Była to jedyna zgłoszona kandydatura. Pani Kotołowska otrzymała poparcie czternastu radnych, jeden głos był nieważny. Wice przewodniczącym rady został pan Tomasz Buciak, na którego głosowało 10 radnych, jego konkurent do tego stanowiska zdobył poparcie pięciu radnych.

Podczas dzisiejszej sesji radni zapisali się do komisji stałych rady i wybrali ze swoich składów przewodniczących i wiceprzewodniczących.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Wojciech Michoń, a wiceprzewodniczącym radny Krzysztof Tokarski.

Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został radny Marek Dral, a wiceprzewodniczącym radny Maciej Kopczyński.

Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów została radny Andrzej Czapski, a wiceprzewodniczącym radny Cieślak Adam.

Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Bezpieczeństwa został radny Zbigniew Lebiedź, a wiceprzewodniczącym radny Krzysztof Tokarski.

Przewodniczącą Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Sportu została radna Zofia Bielat, a wiceprzewodniczącą radna Marzena Wesołowska.

Zdjęcie:: Fb Gmina Wleń


 

%d bloggers like this: