Rosną koszty ciepła w sezonie grzewczym 2021/2022. Burmistrz Artur Zych zarządzeniem z dnia 12 października 2021r. podniósł stawki zaliczek na poczet ogrzewania. Nowe stawki dotyczą lokali mieszkalnych i usługowych we Wleniu przy Placu Bohaterów Nysy oraz ulicy Wąskiej i Kościuszki ogrzewanych z kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej przy Placu Bohaterów Nysy 25/26.


Od 1 listopada 2021r. mieszkańcy korzystającej z miejskiej sieci ciepłowniczej zapłacą 4,92 zł miesięcznie za 1 m kwadratowy powierzchni ogrzewanego lokalu. W porównaniu z poprzednią stawką jest to wzrost o 23% do tej pory było to 4 zł za 1 m2.


Prawdopodobnie nie jest to koniec podwyżek. Zakładając, że głównym kosztem ciepła jest cena opału, opłaty do końca sezonu grzewczego mogą jeszcze drastycznie wzrosnąć. W sezonie grzewczym 2020/2021 urząd gminy za jedną tonę groszku węglowego płacił 597,12 zł. Z ofert, które wpłynęły w tym roku, wynika, iż za jedną tonę opału gmina może zapłacić dwukrotnie więcej, to jest 1256,58 zł.


Nie niestety nie jest to koniec złych wieści.
Jak informuje PAP, właściciele budynków ogrzewanych ciepłem systemowym będą mieli obowiązek montażu ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej. Resort klimatu tłumaczy, że nowe przepisy mają także wyeliminować nieprawidłowości polegające na tym, że ktoś będzie więcej płacił za ciepło mimo tego, iż jego dostarczenie przekracza możliwości zamontowanego grzejnika. Ma to również działać w drugą stronę, kiedy poprzez wyłączenie grzejnika, opłaty za ciepło są zaniżone z powodu tego, iż lokator korzysta z wyprodukowanego przez sąsiadów ciepła, które przenika do jego mieszkania. Z uzasadnienia wynika, że właściciel lub zarządca budynku będzie musiał dostosować regulamin rozliczeń ciepła w terminie roku od dnia ogłoszenia rozporządzenia. W projekcie zakłada się też kilka przypadków, w których stosowanie inteligentnych ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania lub wodomierzy stosowanych do rozliczeń nie będzie opłacalne.

Zdjęcie: UMiG Wleń

%d bloggers like this: