Już blisko pół roku ślimaczy się remont ulicy Kościuszki. Co najmniej od kilku tygodni zupełnie nic się nie dzieje. Całość można podsumować starym porzekadłem, że „biednemu zawsze wiatr w oczy”, a to zimno było, potem mokro, ziemia musiała się uleżeć, pandemia nastała. Większość mieszkańców przyzwyczaiła się do bałaganu i niechlujstwa. Już nawet kierowcy przestali narzekać na dziury przy wjeździe na Jana Pawła.

Kiedy to się wreszcie skończy? Zapytaliśmy o to rzecznika urzędu Marszałkowskiego pana Michała Nowakowskiego. W odpowiedzi można przeczytać, iż

Gmina Wleń wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia realizacji oraz okresu kwalifikowalności wydatków projektu pn. „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” do dnia 31.05.2020 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego (jako Instytucja Zarządzająca RPO WD) na posiedzeniu w dniu 3.12.2019 r. wyraził zgodę na wnioskowaną zmianę.

Patrząc jednak na zaawansowanie prac można mieć spore wątpliwości co do dotrzymania tego terminu.


%d bloggers like this: