Ogromny sukces dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół we Wleniu. Projekt unijny złożony w kwietniu 2020 r. „Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów” został pomyślnie zweryfikowany.

Oznacza to, jak czytamy na profilu FB szkoły, że Zespół Szkół im. Św.Jadwigi Śląskiej we Wleniu- Szkoła Podstawowa uzyskała na najbliższe 2 lata kwotę 708 540,75 złotych, w ramach których realizowane będą zajęcia rozwijające zainteresowania, dydaktyczno-wyrównawcze, a także specjalistyczne i terapeutyczne pozwalające przezwyciężać trudności edukacyjne. Planowane jest również otwarcie i wyposażenie pracowni terapii integracji sensorycznej, zakup wielu profesjonalnych pomocy dydaktycznych oraz realizację ciekawych wycieczek edukacyjnych.

Projekt opracowany został przez Dyrekcję oraz Nauczycieli (w części diagnoza i analiza potrzeb edukacyjnych uczniów, pomysły na zajęcia, szkolenia dla rodziców i nauczycieli w ramach podnoszenia kompetencji wychowawczych i dydaktycznych) we współpracy z Wielkopolska Akademia Nauk i Rozwoju z Poznania (część formalna i merytoryczna wniosku).

Szczególne słowa uznania należą się dyrektor Zespołu Szkół pani Annie Wilińskiej, która zaplanowała merytoryczne założenia projektu, oraz przygotowała wniosek.