kill_the_netUpload files...
Powiat wyremontuje drogę Pławna Wleń Strzyżowiec | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Powiat Lwówecki chce zrealizować inwestycje za blisko 60 milionów złotych. Jedna z nich to niezwykle istotna dla mieszkańców gminy droga w kierunku Lwówka Śląskiego. Z końcem stycznia złożone zostały wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Z końcem stycznia wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego złożyły władze Powiatu Lwóweckiego. W tych ubiegają się o dofinansowanie w kwocie łącznej blisko 58 milionów złotych. Środki te mają pomóc w przebudowie dwóch ważnych dróg oraz termomodernizacji budynku gryfowskiego szpitala. Jedna z tych dróg to trasa Pławna Wleń Strzyżowiec.

W ramach przebudowy wymieniona zostanie nawierzchnia, wyremontowane mosty, oraz w miejscach, gdzie pozwoli na to szerokość pasa drogowego budowa chodników i opasek bezpieczeństwa dla ruchu pieszego.

Przebudowa drogi powiatowej 2491D Pławna- Wleń- Strzyżowiec wraz z przebudową mostu JNI 1024513 oraz remontem czterech pozostałych mostów.

Opis inwestycji: Przedmiotowe zadanie polega na przebudowie drogi z dostosowaniem jej do nowych wymaganych Dyrektywami UE parametrów nośności oraz przebudową mostu JNI 1024513 z powodu niskiej jego oceny. Zadanie obejmuje również wykonanie niezbędnych prac naprawczych na pozostałych obiektach mostowych. We wszystkich miejscach, gdzie pozwoli na to szerokość pasa drogowego wykonanie chodników lub opasek bezpieczeństwa dla ruchu pieszych.

Przewidywana wartość Inwestycji: 40.000.000 zł

Deklarowana kwota udziału własnego (5 %): 2.000.000 zł

Kwota wnioskowanych środków: 38.000.000 zł

Przebudowany przez powiat fragment drogi w Nielestnie. Zdjęcie archiwum Wleninfo.pl