Kilka tygodni temu pisałem o funkcjonującym za oczyszczalnią ścieków dzikim wysypisku śmieci, na którym gromadzono między innymi odpady zielone, piasek i drobny gruz. Okazało się, że z wysypiska korzystali pracownicy Urzędu Gminy we Wleniu. Trafiły tu resztki po pielęgnacji klombów na rynku. Prosto z przed okien burmistrza w ratuszu.

Niestety nie jest to odosobniony przypadek gdy odpady zamiast do pojemników lub kompostownika są „utylizowne” przez pracowników urzędu niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

W listopadzie 2015 roku pisaliśmy.
Na terenie byłego już zakładu gospodarki komunalnej we Wleniu zostało utworzone gminne składowisko odpadów. Liście, resztki roślin, gałęzie są tu zwożone małym traktorkiem z terenu całego miasta. Hałda rośnie w oczach, a żrący dym spowija miasto”.
Wówczas Artur Zych w komentarzu na wleninfo pisał:
– „To pierwsza i ostatnia taka sytuacja. Pracownicy zostaną pouczeni o tym, że nie wolno stosować takich praktyk. Liście będą kompostowane

Mimo zapewnień burmistrza mieszkańcy Wlenia w marcu 2016 po raz kolejny alarmowali, że pracownicy gminy palą liście i gałęzie na terenie dawnego KZOM. – „Dymu jest tak dużo, że czasami czuć go pod odległym o kilkaset metrów od „spalarni” marketem”. Mówili wzburzeni.
Burmistrz jak zwykle nic o procederze nie wiedział. Po naszej interwencji palenie odpadów na komunalce ustało.

Jak widać pouczenia odniosły skutek. Teraz zamiast palić pracownicy wywożą odpady na teren Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.  Tym razem burmistrz też nic nie wiedział.

Komentarz
To samorządy powinny informować mieszkańców, m.in. o tym, jak segregować odpady, na jakie frakcje je dzielić, do jakich pojemników rzucać.  We Wleniu patrząc na wyjątkowe osiągnięcia pracowników w zakresie zasad postępowania z odpadami może to zakrawać na kpinę

Co mówi prawo o odpadach zielonych i zasadach postępowania z nimi?
Odpady zielone w rozumieniu odpadów komunalnych, którym nadaje się kod 20 02 01, to odpady powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roślinnego z targowisk, cmentarzy, parków, zieleńców miejskich, ogrodów. Odpady te, w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach muszą być przekazywane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Można więc powiedzieć, że każdy odpad 20 02 01 wytworzony w źródłach wskazanych wyżej jest odpadem zielonym. Obowiązek przekazania odpadów do instalacji regionalnej dotyczy wszystkich odpadów komunalnych.Po naszych interwencjach pracownicy Urzędu Gminy zaprzestali spalania odpadów.
Gmina przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
Odpady trafiły do lasu na teren Parku Krajobrazowego Doliny Bobru
Pismo w którym Zych przyznaje, że to pracownicy urzędu we Wleniu wywozili odpady na teren Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.