Rewitalizacja! rewitalizacja? i po rewitalizacji
Dodane przez j23 dnia Grudzień 17 2011 19:14:49
W czerwcu 2010 roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie z dziedziny mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców. Na Dolnym śląsku takich miast jest 54. Wnioski złożyły 43 miasta a dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy euro otrzymało 28 miejscowości. Łączna wartość osiągnęła 21,5 miliona złotych. Pieniądze te trafią między innymi do Lwówka Śląskiego, Lubomierza i Świerzawy. Wleń pozostał za burtą. Ogromna szansa jaką dawały unijne dotacje do remontów budynków została zaprzepaszczona! Kto odpowiada za ta porażkę? Dlaczego wniosek Gminy Wleń został odrzucony?

W lipcu br Burmistrz MiG Wleń Bogdan Mościcki tak tłumaczył dla Nowin Jeleniogórskich powody dla których odrzucono wniosek Wlenia -
(...) U nas formalnie wszystko było w porządku ale oceniającym coś się tam nie spodobało i to mnie dziwi my na miejscu najlepiej wiemy czego miastu potrzeba w tym zakresie i jak to najlepiej zrealizować.
Najwyraźniej pan Burmistrz nie znał pisma pani Jolanty Cianciara Z- ca Dyrektora Departamentu RPO która już 24marca informowała o negatywnym wyniku oceny formalnej projektu złożonego przez Gminę Wleń.
Nieco inne wytłumaczenie porażki pan Bogdan Mościcki przedstawiał radnym na sesji Rady Miasta 2 września.
Nasz wniosek został odrzucony (…) nie doszukano się programu rewitalizacji w załącznikach. To była główna przyczyna odrzucenia wniosku. Piszą nam, że my nie dostarczyliśmy Programu Rewitalizacji, później gdzieś go tam znaleźli, to się zaczęło co innego (...).

Pani Jolanta Cianciara Z- ca Dyrektora Departamentu RPO.
- W wyniku przeprowadzonej analizy, stwierdzono, iż wniosek o dofinansowanie złożony przez Wnioskodawcę ( na dzień dokonania oceny projektu) w ogóle nie zawierał załączonego „Lokalnego Programu Rewitalizacji” lub innego obligatoryjnego załącznika do wniosku”
Jak wskazał sam wnioskodawca nie dysponuje on jednakże potwierdzeniem złożenia ww załącznika.(...) ponadto wnioskodawca nie załączył także uchwały przyjmującej właściwy Lokalny Program rewitalizacji lu inny równorzędny dokument.


Pan Bogdan Mościcki nie ma jednak nic do zarzucenia swoim urzędnikom, Czy do końca ma rację?

Burmistrz MiG Bogdan MościckiZa przeprowadzenie projektu rewitalizacji odpowiedzialny był zespół trzech osób: koordynator Marcin Fluder, specjalista zewnętrzny odpowiedzialny za merytoryczna część projektu oraz Dyrektor KZOM we Wleniu Zdzisław Kostka, który prowadził rozmowy ze wspólnotami.
Co ciekawe Sekretarz Miasta i Gminy pan Marcin Fluder najwyraźniej nie do końca był zorientowany w Programie Rewitalizacji, skoro na moje pytanie o realizację tego programu odpowiada
Aktualnie odstąpiliśmy od tego projektu z powodu braku deklaracji finansowych ze stron właścicieli lokali mieszkaniowych. Czyżby nie wiedział, że gmina Wleń projekt złożyła i został on przez Urząd marszałkowski odrzucony z powodów błędów merytorycznych?

Co zawierał wspomniany program rewitalizacji i w jaki sposób został przedstawiony wspólnotom mieszkaniowym?

Lokalny Program rewitalizacji będący warunkiem do przystąpienia do konkursu o dofinansowanie został uchwalony przez Radę miasta i Gminy rzutem na taśmę, niemal w przeddzień zakończenia naboru wniosków. Nawet pobieżna analiza LPR dla miasta Wlenia pokazuje, że był to program robiony „ad hoc” bez konsultacji społecznych, przede wszystkim z mieszkańcami miasta i zarządami zainteresowanych wspólnot mieszkaniowych. Obejmujący jedynie ścisłe urbanistyczne centrum miasta. Dlaczego nie objęto programem ulic poza rynkiem?
Burmistrz Miasta i Gminy pan Bogdan Mościcki – Uczestnictwo w programie zaproponowano wspólnotom spoza Placu Bohaterów Nysy.
Fakt. Do programu został wpisany budynek przy ulicy Wąskiej 2 administracyjnie należy on do ulicy Wąskiej. Jednak architektonicznie i urbanistycznie jest częścią wleńskiego rynku. Nie zmienia to faktu, że do programu nie zgłoszono żadnego budynku z poza ścisłego centrum miasta. Nie zadano sobie najmniejszego trudu, żeby zainteresować programem pozostałe wspólnoty mieszkaniowe chyba, że „ my na miejscu najlepiej wiemy czego miastu potrzeba w tym zakresie i jak to najlepiej zrealizować”.

Ostatecznie gmina zaproponowała przystąpienie do programu rewitalizacji 15 wspólnotom mieszkaniowym, którym warunki i zasady uczestnictwa zostały przedstawione na zebraniach. Pierwsze z nich odbyło się na początku br roku. Urząd Miasta i Gminy reprezentowali Pan Marcin Fluder i dyrektor KZOM Pan Zdzisław Kostka. Największe kontrowersje wśród zaproszonych mieszkańców wywołały szacunkowe koszty przeprowadzenia remontów. Mieszkańcy byli zaskoczeni i zbulwersowani zarówno sposobem wyceny jak i szacunkowymi kosztami.

Burmistrz Bogdan Mościck
i – Sporządzono uproszczoną kalkulację na podstawie rozeznania rynku o średnich kosztach oraz na podstawie wykonanych obmiarów

Pani Zofia Jaśkiewicz
remont mojego budynku wyceniono na 56 tysięcy. To jakiś absurd elewacja została wykonana 6 lat temu i jest w bardzo dobrym stanie. A oni proponują mi powtórny remont!.

Burmistrz Bogdan Mościcki(...) Nie ma możliwości współpracy z mieszkańcami. Mieszkańcy gremialnie nie chcieli przystąpić do rewitalizacji.(...)

Żadna ze wspólnot mieszkaniowych którym zaproponowano przystąpienie do programu nie wyraziła na to zgody!

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy pana Artura Zycha.

Patrząc na terminy i sposób przygotowania tego programu Rewitalizacji, widać było, że jest on nierealny. Jeżeli Gmina nie daje gwarancji mieszkańcom, że program zostanie zrealizowany, że nie nie poniosą dodatkowych nieprzewidzianych kosztów, to niestety taki program nie ma sensu. (…) „zadłużcie się na 125.000 zł a może wam zwrócimy pieniądze”. Kto mądry? Kto przy zdrowych zmysłach zdecydowałby się na taką propozycję? ...
Pełna wypowiedź na wideo

- Cieszymy się, że odważni burmistrzowie sięgnęli po pieniądze na rewitalizację, a tym, którzy tego nie zrobili bądź ich wniosek o dotację nie przeszedł, damy drugą szansę. Choć nie mamy takiego obowiązku, powtórzymy nabór wniosków o dofinansowanie zapowiada wicemarszałek Marek Łapiński

Wleń to jedna z najpiękniej położonych miejscowości. Dawniej nazywany Perłą Doliny Bobru Pozostał piękny jedynie na przedwojennych pocztówkach i widokówkach. Każdy kto choć na chwilę przestanie na rynku i rozejrzy się wokół siebie patrząc na odpadający tynk, wiszące płaty farby poczuje jedynie ogromny żal. Czy tak pozostanie na zawsze?


Wideo Komentarz pana Artura ZychaWideo wypowiedz Burmistrza Bogdana MościckiegoA.Jaśkiewicz