kill_the_netUpload files...
Prokurator w Urzędzie Miasta | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości do których mogło dojść w trakcie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie Wlenia.

Sprawa jest bardzo poważna. Prowadzi ja Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze, która po kilkumiesięcznym okresie zbierania i analizowania dokumentacji wszczęła śledztwo w sprawie o czyn z art. 231 par 1 kodeksu karnego – mówi radny Marek Dral Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji, który tłumaczy, iż funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komisja Skarg i Wniosków analizując dokumenty przedstawione przez burmistrza Artura Zycha, dotyczące termomodernizacji budynków przy ulicy Kościuszki, stwierdziła szereg niejasności oraz działań, które w konsekwencji mogły doprowadzić do znacznych strat finansowych na szkodę gminy Wleń.

W związku z tym Przewodniczący Komisji radny Marek Dral działając z jej upoważnienia, złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń Artura Zycha, poprzez podanie informacji, które mogły być nieprawdziwe, oraz możliwe narażenie budżetu gminy Wleń na znaczne straty finansowe.