WKS Pilchowice, Sołtys i Rada Sołecka Pilchowice, OSP Pilchowice Zapraszają na teren Boiska w Pilchowicach dnia 7. 08. 2021