Już po raz drugi rada miasta odrzuciła projekt uchwały złożony przez burmistrza Artura Zycha w sprawie wygaszenia mandatu radnego Wojciecha Michonia.

W lutym bieżącego roku burmistrz Artur Zych po raz pierwszy przedłożył projekt uchwały pozbawiający Wojciecha Michonia funkcji radnego.

Pan Michoń mówił wówczas, że decyzja burmistrza jest próbą wyeliminowania człowieka, który w radzie chce być głosem zwykłych ludzi, że jest to dyskryminacja oraz próba zakneblowana ust radnemu, a tym samym mieszkańcom. Według niego burmistrz oraz przewodnicząca rady pani Katarzyna Kotołowska zapewniali go, że z ich strony nie będzie żadnych działań, które miałyby pozbawić go mandatu.

Decyzja rady sprawy wówczas nie zakończyła. Burmistrz Artur Zych wszczął procedurę, która mimo pozytywnego dla radnego głosowania toczyła się nadal. Władze gminy o decyzji radnych powiadomiły Wojewodę Dolnośląskiego, który po rozpatrzeniu sprawy pismem z dnia 5 lipca 2019 r. i wezwał Radę Miasta i Gminy Wleń do wygaszenia mandatu radnego.

Stosowny projekt po raz drugi trafił pod obrady rady miasta 25 lipca.

Radny Wojciech Michoń, w krótkim oświadczeniu zwrócił się do radnych z prośbą o głosowanie przeciwko zgłoszonej przez burmistrza uchwale, mówiąc między innymi.

Pan Zych nadal nie daje za wygraną i próbuje mnie wyeliminować. Powiem szczerze, że mam takie chwile, że żałuję, że zostałem radnym, ale powiedziałem sobie, że nie poddam się bez walki, a tym samym nie zawiodę swoich wyborców. Działalność, którą prowadzę, jest również działalnością proekologiczną, nie tak jak za rządów naszego włodarza, brak pojemników, co w efekcie daje nam sterty śmieci w lasach. Pan Zych zachowuje się trochę jak Poncjusz Piłat, chce kogoś wyeliminować, ale niekoniecznie swoimi rękami i dlatego potrzebuje Was.

Artur Zych ponownie wyraził konieczność wygaszenia mandatu radnego ze względu na niewypełnienie zapisów ustawy.

W głosowaniu Rada Miasta i Gminy Wleń większością głosów nie wyraziła zgody na odwołanie radnego.

Teraz sprawa pana Wojciecha Michonia ponownie wróci do Wojewody, który po upływie 30 dni wyda zarządzenie zastępcze wygaszające mandat radnego. Od decyzji Wojewody Wojciech Michoń będzie mógł odwołać się do sądu lub ponownie wziąć udział w rozpisanych przez Komisarza Wyborczego wyborach.

Mecenas Ernest ZiemianowiczJako pełnomocnik Radnego Wojciecha Michonia podtrzymuję stanowisko, że mój Klient nie korzysta w sposób uprzywilejowany z nieruchomości należących do gminy Wleń w ramach umowy dzierżawy, a korzysta z nich na warunkach dostępnych dla wszystkich członków wspólnoty samorządowej i tym samym Radny nie narusza w żaden sposób art.24f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, co potwierdza również stanowisko sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Fot.Archiwum

Andrzej Jaśkiewicz

%d bloggers like this: