kill_the_netUpload files...
Radny Marek Dral o wnioskach złożonych przez gminę | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Wnioski na blisko pięćdziesiąt milionów złotych przygotowały władze Gminy Wleń w ramach Rządowego Funduszu -mówi radny Marek Dral

Radny Marek Dral

Rządowy Fundusz Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Według rządzących ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy mają w nim dostać do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i gospodarowanie odpadami. Nabór wniosków w pierwszej, pilotażowej edycji trwa do końca miesiąca.

W jego ramach władze Gminy Wleń już przygotowały dwa wnioski na 50 milionów złotych i pracują nad trzecim wnioskiem.

– W ramach pierwszego wniosku, którego kwota jest nieograniczona burmistrz wskazał budowę sieci wodociągowych w 10 miejscowościach Gminy Wleń – zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich. – tłumaczy radny Marek Dral, który dodaje, iż inwestycja objęłaby wszystkie sołectwa oprócz Pilchowic, Nielestna i Tarczyna oraz miasta Wleń, gdzie wodociągi już istniej, powstają, bądź powstaną w najbliższym czasie z innych programów. Szacowana kwota inwestycji to bagatela 32,1 miliona złotych!

Inwestycja będzie polegać na budowie sieci wodociągowej na terenach wiejskich o łącznej długości 38 km, w tym 6 km sieci tranzytowej, pozostała sieć rozdzielcza z podejściami do budynków mieszkalnych zakończonych wodomierzem i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą m.in. zbiorniki retencyjne 3 szt., komory retencyjne 4 szt., hydranty 170 szt. wraz z pozostałymi urządzeniami i robotami, pomiarami i próbami do użytkowania jako sieć doprowadzającą wodę do spożycia przez ludzi.

– W ramach drugiego wniosku, który został przez rząd ograniczony do kwoty 30 mln złotych wskazano konieczność poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wleń poprzez modernizację pięciu dróg gminnych. – wyjaśnia radny, który dodaje, iż zadanie to obejmuje wykonanie prac drogowych oraz modernizację i budowę infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na ulicy Jana Pawła II, Pocztowej, Górskiej, Chopina i przebudowę drogi w miejscowości Nielestno, o łącznej długości dróg 2,9 km. Przewidziano: budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie podbudowy jezdni i chodników,nawierzchni chodników i dróg z masy asfaltowej i z kostki wraz z robotami towarzyszącymi i nadzorem inwestorskim i archeologicznym.

Szacowana kwota inwestycji to nieco ponad 17,4 miliona złotych!

– W ramach trzeciego wniosku, którego limit ograniczony jest do kwoty 5 mln złotych władze Gminy jeszcze nie zdecydowały, które z inwestycji wskazać. – przyznaje radny Dral, który dodaje, iż te zostaną wskazane w najbliższych dniach. Urząd ma na to czas do połowy sierpnia.