kill_the_netUpload files...
Remont Jana Pawała | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Wkrótce rozpocznie się remont ul. Jana Pawła II. Będzie on związany ze znacznymi utrudnieniami w ruchu pieszym i samochodowym. Prace rozpoczną się we wrześniu br. Remont będzie długotrwały ponieważ obejmie wymianę całej podbudowy oraz budowę od podstaw kanalizacji deszczowej. Planowane zakończenie prac to wrzesień 2023 r.

Pracami zostanie objęta ulica Jana Pawła II oraz skrzyżowania z ulicami: Ogrodowa, Wąska, Pocztowa, Jana Kazimierza, Stachowicza oraz Kościuszki.

Podczas prac budowlanych, ruch pojazdów będzie odbywać się wahadłowo, w przypadku braku widoczności wykonawca zapewni osoby uprawnione do kierowania ruchem. Wykopy powstałe w wyniku prac zostaną właściwie zabezpieczone oraz oznakowane. Wykonawca zapewni dostęp mieszkańcom do ich posesji po każdym zakończonym dniu pracy oraz w dniach wolnych od pracy. Ulica Jana Pawła II zostanie odpowiednio oznakowana. Znajdą się tam znaki pionowe „roboty na drodze” oraz „zwężenie jezdni”. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km/h. Podczas remontu ulicy nie będzie możliwości parkowania pojazdów wzdłuż drogi. Wykonawca zabezpieczy tymczasowy parking dla samochodów osobowych.


UMiG Wleń