Trwają remonty dróg powiatowych łączących powiaty lwówecki i jeleniogórski. Praktycznie zakończono prace na odcinku pomiędzy Wleniem, a Nielestnem. W ramach tego zadania wykonano przebudowę 800 m drogi, która obejmowała wykonanie nowej nawierzchni oraz przebudowę przystanku autobusowego z wykonaniem peronu i budową 35 m chodnika. Wzmocniono również obiekt mostowy.

Aktualnie trwają prace na pomiędzy Łupkami a skrzyżowaniem w kierunku Zamku Lenno i Kleczy. Tutaj zostanie wyremontowane 1400 metrów jezdni. Łączny koszt prac to 1O97.5O3 .

W najbliższym czasie rozpocznie się remont mostu w Strzyżowcu. Wszystkie prace jak zapewnia pan Marcin Fluder w wywiadzie dla Muzycznego Radia zostaną, zakończone jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Starosta lwówecki Marcin Fluder – Kończymy etap w Nielestnie który jest realizowany z projektu naprawy obiektów inżynieryjnych. Zaczynamy etap Wleń – Łupki, jak i również będziemy rozpoczynali inwestycję mostową w miejscowości Strzyżowiec, gdzie będzie remontowany most. Tutaj ruch nie będzie całkowicie wstrzymany, zostanie wykonany przejazd. Te najgorsze odcinki łączące powiaty jeleniogórski i lwówecki będą wyremontowane jeszcze w tym roku.