kill_the_netUpload files...
Rzecznik NFZ o sytuacji we wleńskiej służbie zdrowia | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Gdzie szukać pomocy gdy nie zostałeś przyjęty w ośrodku zdrowia? Na te i inne pytania odpowiada rzecznik prasowy dolnośląskiego NFZ.

Gigantyczne kilkudziesięcioosobowe kolejki do lekarza, Oczekiwanie na wizytę nawet kilkanaście dni to codzienność w przychodni we Wleniu. Tymczasem burmistrz Artur Zych za zaistniałą sytuację obwinia „anonimowych hejterów”. Niestety w obszernym komentarzu nie wspomina ani słowem o rozwiązaniu problemów i pomocy w kryzysowych sytuacjach.

Jesteś chory, masz odległą wizytę do lekarza. Gdzie w takim przypadku zadzwonić, do kogo się udać ? Na nasze pytania odpowiada pani Anna Szewczuk Łebska Rzecznika Prasowy Dolnośląskiego Oddziału wojewódzkiego NFZ.

Kiedy nie wiemy co zrobić, mamy wątpliwości gdzie się zgłosić z danym problemem medycznym, to powinniśmy zadzwonić na Telefoniczną Informację Pacjenta numer: 800 190 590. Połączenie jest bezpłatne, a pacjenci mogą tam przez całą dobę uzyskać informacje na temat tego gdzie znajdą odpowiednią pomoc medyczną, także w nocy, w weekendy i święta; które apteki w okolicy pełnią dyżur oraz tego jakie prawa przysługują osobom ubezpieczonym i na jakich zasadach udzielane są świadczenia medyczne.

Jeśli potrzebujemy porady lekarza lub np. recepty, a w danym momencie nie jest to możliwe, bo przychodnia jest nieczynna, to można się zgłosić do innego miejsca udzielania świadczeń tego samego podmiotu leczniczego, do którego złożyliśmy deklarację, czyli w tym przypadku do poradni POZ szpitala w Zgorzelcu lub innej jego filii, które znajdują się m.in. w Gryfowie Śląskim, Olszynie, Czerwonej Wodzie. Dane do kontaktu uzyskamy np. na Telefonicznej Informacji Pacjenta.

Dodatkowo w nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, możemy skorzystać również z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK). TPK to odpowiednik Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tyle że pomoc udzielana jest przez telefoniczny wywiad medyczny. Wystarczy, że zadzwonimy pod bezpłatny numer 800 137 200 lub wypełnimy formularz online (https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk ). Na infolinii dyżurują pielęgniarki i lekarze. W pierwszej kolejności, po wybraniu numeru, połączymy się z pielęgniarką. Jeśli będzie to konieczne, podczas tego samego połączenia, zostaniemy przekierowani do lekarza. W ramach TPK uzyskamy poradę medyczną, e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.

Oczywiście, jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której ma miejsce bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia należy wezwać pogotowie lub zgłosić się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Przychodnia we Wleniu jest filią poradni POZ szpitala z Zgorzelcu, więc jej godziny pracy mogą różnić się od standardowych godzin pracy poradni podstawowej opieki zdrowotnej.

I jeszcze dla porządku: ta różnica między poradnią POZ a jej filią wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Pana czytelników raczej to nie zainteresuje, ale na wszelki wypadek podaję:

2. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane z zachowaniem następujących warunków:

       1) świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udziela­nia od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy;

2) w filiach świadczeniodawcy dopuszcza się zapewnienie dostępności do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdro­wotnej w wybranych dniach i godzinach, zgodnie z harmonogramem pracy filii, w czasie krótszym niż od 8.00 do 18.00, jeżeli w tych godzinach świadczeniobiorcy mają zapewnione udzielanie świadczeń gwarantowanych w innym miejscu będącym jednostką organizacyjną tego świadczeniodawcy na zasadach określonych w pkt 1;

 Anna Szewczuk-Łebska Rzecznik Prasowy Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Joannitów 650-525 Wrocław tel. 71 79 79 256 kom. 605 218 113

W związku z licznymi pytaniami donośnie tego jak zmienić przychodnię informujemy:

W ramach opieki zdrowotnej w Polsce wszyscy pacjenci objęci ubezpieczeniem NFZ posiadają możliwość wyboru swojego lekarza rodzinnego. Jest to opcja, która przysługuje każdej osobie, niezależnie od wieku. Zmiana lekarza jest bezpłatna i możliwa nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przeciwnym razie taka operacja wiąże się z opłatą w wysokości 80 zł. Aby dokonać zmiany wystarczy udać się z dowodem osobistym do wybranej przez siebie przychodni i wypełnić formularz. Potem możemy zarejestrować się na wizytę u wybranego przez siebie lekarza.


Andrzej Jaśkiewicz

Marek Dral – Lwowecki.info