kill_the_netUpload files...
Są pieniądze na remont ulicy Jana Pawła II | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Jana Pawła II to dla mieszkańców Wlenia jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych. Zniszczona zaniedbana nawierzchnia, krzywe chodniki i niedrożna kanalizacja są ogromnym utrudnieniem dla mieszkańców i kierowców. Od lat o jej remont zabiegał radny Marek Dral. Łącznie w tej sprawie złożył kilkanaście wniosków, zapytań i interpelacji. Jak się dowiadujemy budżet pastwa dofinansuje jej remont.

Jak udało nam się dziś dowiedzieć powołana przy premierze komisja wybrała projekty, które zostaną dofinansowane z drugiej transzy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wśród wniosków, które otrzymają dofinansowanie jest także remont ulicy Jana Pawła II we Wleniu.

O modernizację jednej z bardziej uczęszczanych i mocno zniszczonych ulic w mieście od lat wnioskował radny Marek Dral, który przyznaje, iż zabiegał nie tylko o modernizację samej nawierzchni ulicy, ale także sieci wodno- kanalizacyjnej i modernizację oświetlenia ulicznego.

W związku z pogarszającym się stanem nawierzchni ulicy Jana Pawła II we Wleniu oraz nieustannymi problemami z kanalizacją wnoszę o pilny kompleksowy remont nawierzchni ulicy i chodników wraz z infrastrukturą wod-kan oraz siecią eklektyczną (oświetleniem). W tym celu proszę o podjęcie niezwłocznych działań i zaplanowanie w budżecie na 2021 rok środków na modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz budowę nowej kanalizacji deszczowej biegnącej pod tymi ulicami a także wymianę nawierzchni ulicy i nawierzchni chodników” – tak uzasadniał wniosek do budżetu radny Marek Dral, który zwracał także uwagę na konieczność modernizacji oświetlenia na tej ulicy.

Obecnie istniejące słupy są stare, zardzewiałe, nieestetyczne a ich rozmieszczenie jest nielogiczne i co za tym idzie mało efektywne – w wielu miejscach brakuje punktów świetlnych. Montaż nowych słupów na nowo wyremontowanej ulicy pozwoli na lepsze rozmieszczenie punktów świetlnych, co poprawi zdecydowanie wizerunek nie tylko samych ulic, ale i całego miasta zwiększając przy tym bezpieczeństwo mieszkańców” – tak konieczność uwzględnienie w budżecie przy planach remontu ulicy Jana Pawła II modernizacji oświetlenia ulicznego uzasadniał wleński radny.

Każdy, kto choć raz miał okazję przejść się, bądź przejechać samochodem ulicą Jana Pawła II we Wleniu z pewnością zgodzi się z tymi wnioskami. Łata na łacie, niedrożna kanalizacja, co rusz widać jak WUKO wypompowuje nieczystości. Do tego przy każdym większym deszczu droga zamienia się w istny tor przeszkód z dziesiątkami wielkich kałuż. Jak dotąd burmistrz zgadzał się z koniecznością remontu tej ulicy, jednak efektu nie było. Tym razem liczymy, iż to się zmieni.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej poinformował, że w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do samorządów trafi łącznie ponad 12 mld zł bezzwrotnego wsparcia. Wśród wyłonionych inwestycji rządowe wsparcie otrzymała także Gmina Wleń. Pieniądze od Pana Premiera mają zostać przeznaczone na remont ulicy Jana Pawła II. Wcześniej stosowny wniosek o takie środki składała nasza Gmina.

W odpowiedzi na kolejny wniosek do budżetu radnego Marka Drala burmistrz Zych przyznawał, iż „Inwestycja pn: „Przebudowa ul. Jana Pawła II we Wleniu” będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dotacji z budżetu państwa. Wniosek na dofinansowanie zadania został złożony w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” – tłumaczył A. Zych.

Dziś radny dziękuje burmistrzowi: Dziękuję burmistrzowi Arturowi Zychowi za przychylenie się do mojego wniosku, dostrzeżenie potrzeb mieszkańców Wlenia i skuteczne zawnioskowanie o bezzwrotne środki zewnętrzne” – mówi radny Marek Dral.

Nie wyobrażam sobie, żeby nasza Gmina nie wykorzystała takiej okazji, nie przeprowadziła remontu i zwróciła pieniądze. Przecież kolejnej takiej szansy na bezzwrotne pieniądze może już nigdy nie być.” – dodaje radny, który wierzy, iż remont ulicy znajdzie się w budżecie a inwestycja ruszy w pierwszej połowie przyszłego roku.