kill_the_netUpload files...
Święty od wody chyba nie taki Święty | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

3.165.615,14 zł pożyczki.

Gmina Wleń zamierza jeszcze w tym roku rozpocząć budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bystrzyca. Całość inwestycji ma zostać sfinansowana z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Decyzję w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na najbliższej sesji podejmie Rada Miasta i Gminy Wleń.

Komentarz

Zaledwie kilkadziesiąt dni temu radni z entuzjazmem podjęli uchwałę o przekazaniu sieci wodno-kanalizacyjnej spółce z Bolesławca, która niczym Święty Mikołaj będzie inwestowała i remontowała, a wszystko przy symbolicznym, zaledwie 2 złotowym wzroście opłat.

A tu Masz ci babo placek! Chyba ten Mikołaj nie taki Święty, skoro gmina na gwałt, zaledwie kilka miesięcy przed przekazaniem instalacji wodociągowych, musi zaciągać pożyczkę i jeszcze w tym roku rozpocząć inwestycję! Zresztą, wygląda na to, że chyba nawet burmistrz stracił wiarę w Świętego, skoro deklaruje, że gmina zamierza realizować (tym samym finansować) kolejne inwestycje wodociągowe, nawet te, których realizację zadeklarowała spółka z Bolesławca.

I tylko nasi radni zdają się bezgranicznie wierzyć i ufać we wszystko, co im podsunął do przegłosowania, no może z małymi wyjątkami.


Andrzej Jaśkiewicz