kill_the_netUpload files...
73 | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń
Na miarę Wlenia (73)

Na miarę Wlenia (73)

Na miarę Wlenia (73) Pożegnanie 1. Byłem w tylu sanatoriach, więc pamiętam, jak mnie do nich przyjmowano i wypisywano, wraz z kartą choroby, którą wkładano do brązowej koperty, format C5 (162×229 mm). Nie zapomniałem, jak się żegnałem z koleżankami i kolegami z...