kill_the_netUpload files...
miejska | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń
Parkowanie na ulicy Ogrodowej zabronione

Parkowanie na ulicy Ogrodowej zabronione

Na ulicy Ogrodowej od skrzyżowania z ulicą Stachowicza, do skrzyżowania z Jana Pawła II Urząd Miasta i Gminy ustanowił Strefę Zamieszkania. Oznacza to między innymi, że obowiązuje tu bezwzględny zakaz parkowania poza miejscami oznaczonymi. Problem w tym, iż takich...