Zasypane Modrzewie

Zasypane Modrzewie

Od co najmniej dwóch miesięcy po terenie gminy Wleń jeżdżą tajemnicze ciężarówki, które zasypują pobocza dróg dziesiątkami ton ziemi zmieszanej z gruzem. Już w styczniu kilkanaście ciężarówek ziemi zmieszanej z gruzem budowlanym zostało wywiezionych na pobocze ulicy...