kill_the_netUpload files...
radomice śmieci | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń
Czuję się okłamany przez burmistrza.

Czuję się okłamany przez burmistrza.

Radny Marek Dral – Czuję się okłamany przez Burmistrza Zycha, który na sesji w odpowiedzi na moje pytanie mówił, że wysypisko zostało sprzątnięte, a w rzeczywistości nadal pełne jest odpadów. Kilkanaście dni temu mieszkańców gminy Wleń zbulwersowała informacja o...