kill_the_netUpload files...
tabela. opłaty | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń
Podwyżka podatków

Podwyżka podatków

Na sesji Rady Miasta i Gminy Wleń dwudziestego siódmego listopada burmistrz Artur Zych przedstawił propozycje stawek podatków lokalnych na 2019 rok. Rada Miasta i Gminy przy dwóch głosach przeciw-radnego Marka Drala i radnego Wojciecha Michonia oraz radnej Katarzyny...