Rada przeciw odwołaniu W.Michonia

Rada przeciw odwołaniu W.Michonia

Burmistrz Artur Zych dokonał rzeczy zdawałoby się niemożliwej.  Po raz pierwszy w historii gminy Wleń doszło do sytuacji, w której radni jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko zgłoszonej przez burmistrza uchwale. Patrząc na układ sił w Radzie Miasta, w której...
Czy radny straci mandat? Opinia mecenasa.

Czy radny straci mandat? Opinia mecenasa.

Radny gminy nie ma zakazu wykonywania działalności gospodarczej. Adwokat Ernest Ziemianowicz Panuje powszechne – i błędne – przekonanie, iż uzyskanie mandatu członka organów samorządowych gminy jednocześnie wyklucza możliwość prowadzenia działalności...
Rada przeciw odwołaniu W.Michonia

Czy Radny Wojciech Michoń straci mandat?

Do Rady Miast i Gminy Wleń wpłynął projekt uchwały wygaszającej mandat radnego Wojciecha Michonia. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta i Gminy Wleń Pana Wojciecha Michoń, wybranego w okręgu wyborczym Nr 4, z listy Nr 15 – KWW NOWA JAKOŚĆ, z...