Dzikie wysypisko w Radomicach (Z redakcyjnej poczty)

Dzikie wysypisko w Radomicach (Z redakcyjnej poczty)

Proszę o naświetlenie sprawy zaśmiecania Doliny Bobru i napiętnowanie sprawców. Dzisiejsze zdjęcia z okolic kamieniołomu w Radomicach.Ktoś zrzucił w nocy odpady, w tym eternit, części samochodowe, odpady socjalne!Kamieniołom od lat służy okolicznym jako darmowe...