Kolejna porażka burmistrza przed Kolegium Odwoławczym

Kolejna porażka burmistrza przed Kolegium Odwoławczym

Prawo do uzyskania informacji publicznej gwarantuje obywatelom Konstytucja RP. Obowiązkiem każdego urzędnika jest respektowanie i przestrzeganie prawa. Czy w świetle tego zapisu właściciel nieruchomości, członek zarządu wspólnoty, osoba, która partycypuje w kosztach...