kill_the_netUpload files...
Wkrótce lista dróg do utwardzenia gruzem | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Niektórzy twierdzą, iż Gmina Wleń to bardzo specyficzne i nietypowe miejsce.

Kilka miesięcy temu pracownicy gminy wywieźli na drogę gruntową kilkadziesiąt ton gruzu. Po skargach mieszkańców na miejscu stwierdziliśmy, że faktycznie na teren zalesiony w okolicy sołectwa Bystrzyca wysypano dziesiątki ton odpadów budowlanych. Wbrew twierdzeniom burmistrza na wykonanej wówczas dokumentacji fotograficznej dokładnie widać zmieszane z gruzem stare dętki, resztki plastiku, butelki i foliowe opakowania. W sprawie gruzowiska nie interweniował strażnik miejski, który nie dopatrzył się w funkcjonowaniu wysypisku żadnego wykroczenia, a burmistrz wręcz chwalił się „udrożnioną” gruzem drogą. Zaledwie kilka tygodni później portal Lwowecki.info ujawnił kolejną „udrożnioną” na terenie gminy drogę. Tym razem w pobliżu Modrzewia.

Droga gminna „udrożniona” przez burmistrza gruzem i odpadami

W tych sprawach radny Marek Dral złożył interpelację, w której prosił burmistrza Artura Zycha o przedstawienie listy dróg, które w latach 2015 – 2020 zostały utwardzane, podbudowywane, gruzem budowlanym lub gruzem i śmieciami. Listy dróg, skarp, poboczy, które w najbliższym czasie pan burmistrz zamierza utwardzać, wzmacniać gruzem tak, jak to miało miejsce w Bystrzycy, jednocześnie wystąpił w imieniu mieszkańców, którzy chcieliby wesprzeć pana burmistrza oraz jak mniemam finanse gminy, bo przypomnijmy, że jeszcze niedawno Urząd zalegał z niezapłaconymi fakturami na kilkaset tysięcy złotych, o podanie miejsc, gdzie mogą dostarczać gruz budowlany, który posłuży do wzmacniania dróg, skarp i poboczy.

W każdej innej gminie powyższe pytania w najlepszym razie wywołałyby wśród urzędników salwy śmiechu. Ale nie Urzędzie Miasta we Wleniu. Tutaj panują zupełnie inne zwyczaje, Burmistrz, zastępca burmistrza do sprawy utwardzania dróg gminnych gruzem podchodzą śmiertelnie poważnie. Z odpowiedzi, jaką otrzymał pan radny, wynika, iż prace nad sporządzeniem wykazu dróg gminnych już utwardzonych przez pracowników gminy gruzem z powodu pandemii przedłuży o całe dwa tygodnie. Niestety mieszkańcy, którzy dysponują nadwyżkami odpadów budowlanych, również będą musieli poczekać na podanie przez gminę miejsc, w które będą mogli je dostarczyć. Na szczęście już 14 grudnia dowiemy się które drogi w gminie Artur Zych utwardził gruzem, a które dopiero zamierza utwardzić. O czym oczywiście poinformujemy.

I oby tak dalej panie burmistrzu!

Opisana powyżej sprawa w żadnym wypadku nie jest żartem W Gminie Wleń takie rzeczy to codzienność.