kill_the_netUpload files...
Wojewoda wygasił mandat radnego. W grudniu wybory uzupełniające | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Wojewoda Dolnośląski zarządzeniem zastępczym wygasił mandat radnego Wojciecha Michonia.

Przypomnijmy. Rada Miasta i Gminy Wleń dwukrotnie odrzuciła projekty uchwał dotyczące wygaszenia mandatu radnego. Decyzja Rady sprawy nie zakończyła, burmistrz Artur Zych wszczął procedurę odwołania radnego. Wówczas pan Wojciech Michoń w bardzo emocjonalnych wystąpieniach mówił między innymi.

Pan Zych nadal nie daje za wygraną i próbuje mnie wyeliminować. Powiem szczerze, że mam takie chwile, że żałuję, że zostałem radnym, ale powiedziałem sobie, że nie poddam się bez walki, a tym samym nie zawiodę swoich wyborców.

Decyzja burmistrza jest próbą wyeliminowania człowieka, który w radzie chce być głosem zwykłych ludzi, jest to dyskryminacja oraz próba zakneblowana ust radnemu, a tym samym mieszkańcom. Według pana Michonia burmistrz oraz przewodnicząca rady pani Katarzyna Kotołowska zapewniali go, że z ich strony nie będzie żadnych działań, które miałyby pozbawić go mandatu. Sytuacja zmieniła się z chwilą, kiedy po wyborach, zaczął brać czynny udział w sesjach i zadawać wiele niewygodnych pytań. – Mówił wówczas pan Michoń

Wojewoda dolnośląski zarządzeniem zastępczym z dnia 24 września 2019 roku wygasił mandat radnego co zostało potwierdzone wyrokiem NSA z dnia 30 września 2020.

Jednocześnie zarządzeniem z dnia 2 października 2020 zarządził wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Wleń w okręgu nr 4 obejmującym ulice: Dworcowa, Górska, Kościelna, Lipowa, Osiedle Zachodnie, Piastowska, Stefana Batorego, Szkolna. Data wyborów została wyznaczona na 13 grudnia 2020