Projekt „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi Bełczyna, poprzez wykonanie remontu sceny i zakupu pieca do świetlicy wiejskiej” zwycięzcą konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” w gminie Wleń!

 

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Grant na realizację projektu społecznego trafi do urzędu gminy. Projekt „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi Bełczyna, poprzez wykonanie remontu sceny i zakupu pieca do świetlicy wiejskiej, w celu poprawy infrastruktury wiejskiej i zapewnienia rozwoju lokalnej społeczności” zostanie zrealizowany do końca 2019 roku. PSE przeprowadziły konkurs dobrosąsiedzki

w związku z prowadzonymi na terenie gminy działaniami inwestycyjnymi polegającymi na budowie linii 400kV relacji Mikułowa-Świebodzice.

 

Trwający od lutego konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych

z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Idea konkursu jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

 

W gminie Wleń zwycięski okazał się projekt modernizacji świetlicy połączony z zakupem pieca do ogrzewania pomieszczenia.

 

– „WzMOCnij swoje otoczenie”, to konkurs promujący inicjatywy społeczne, które zostawią po sobie pozytywny i długotrwały ślad. Cieszymy się, że projekt „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi Bełczyna, poprzez wykonanie remontu sceny i zakupu pieca do świetlicy wiejskiej, w celu poprawy infrastruktury wiejskiej i zapewnienia rozwoju lokalnej społeczności” pozwoli na rozwój oferty społeczno-kulturalnej, co będzie sprzyjało spotkaniom i integracji mieszkańców gminy – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE.

 

Lista laureatów konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest dostępna na stronie: www.wzmocnijotoczenie.pl w zakładce „Aktualności”.