Na zakolu Bobru,
wśród bagien i torfu,
Miał swe leże gryf
– strażnik Kleppelsdorfu.
Wyłącznie dziewice
Żarło to gryfisko,
Tak więc z braku jadła,
Zdechło biedaczysko.


Sławomir Osiecki – Pałac Książęcy we Wleniu