kill_the_netUpload files...
Za niespełna trzy lata pociągiem z Jeleniej przez Lwówek do Złotoryi? | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę wyrażającą zgodę na przejecie pięciu dolnośląskich linii kolejowych. Wśród nich jest nieczynna, zniszczona i zarośnięta samosiejkami linia nr 284 z Jerzmanic Zdroju do Lwówka Śląskiego oraz linia 283 z Lwówka Śląskiego do Jeleniej Góry.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął w dniu 4 października 2018 r. uchwałę w sprawie wyrażenia woli przejęcia odcinków linii kolejowych w celu zabezpieczenia korytarzy komunikacyjnych istotnych dla sieci transportowej województwa dolnośląskiego. Rolą tej intencyjnej uchwały jest umożliwienie rozpoczęcia współpracy ze Spółką PKP S.A. w zakresie umożliwienia przejęcia wybranych odcinków linii kolejowych. W uchwale tej uwzględniono zarówno linię kolejową nr 283 na odcinku Jelenia Góra – Lwówek Śląski jak i linię nr 284 na odcinku Jerzmanice-Zdrój – Lwówek Śląski jako ciąg przewozowy z Legnicy przez Złotoryję, Lwówek Śląski do Jeleniej Góry – tłumaccy Agnieszka Zakęś Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

W konsekwencji ustaleń podejmowanych przez Zarząd Województwa oraz Spółkę PKP S.A. podejmowane są uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z danymi liniami kolejowymi. Uchwały te podejmowane są sukcesywnie w zależności od przygotowywania przez Spółkę PKP S.A. dokumentacji dla nieruchomości stanowiących poszczególne linie.

W ramach pierwszej z uchwał z 9 stycznia 2019 r. uwzględniono m.in. linię nr 284 na odcinku Jerzmanice-Zdrój – Lwówek Śląski. Obecnie (24 stycznia 2019 r.) podjęta została już druga uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie linii kolejowych 283. Planuje się, że linia kolejowa nr 283 na odcinku Jelenia Góra – Lwówek Śląski uwzględniona zostanie w kolejnej uchwale, której termin podjęcia uzależniony jest od przygotowania stosownej dokumentacji. Na podstawie podejmowanych uchwał składane są do Zarządu Spółki PKP S.A. wnioski o przekazanie na rzecz Samorządu poszczególnych linii kolejowych. W dalszym etapie prowadzone są wewnętrzne procedury Spółki PKP S.A. związane z przygotowaniem nieruchomości do ich zbycia – dodaje Agnieszka Zakęś Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Wiszące tory znajdują się w miejscowości Jerzmanice Zdrój
Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego i 284 z Jerzmanic Zdroju do Lwówka Śląskiego ma kosztować 65 mln zł. Większość pieniędzy (nieco ponad 44,9 mln zł) to będą środki unijne (z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego).

Z przyjętego w ubiegłym roku planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim wynika, że pod koniec bieżącego roku marszałek powinien dysponować decyzją środowiskową i pozwoleniem na budowę. W pierwszym kwartale 2020 roku powinien się odbyć przetarg na budowę. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na drugą połowę 2021 roku.

Most nad zalewem pilchowickim


Marek Dral – Lwowecki.info