kill_the_netUpload files...
Zamiast do kubła na drogę | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Zamiast do kubła trafia na drogę. Z każdym dniem rośnie góra popiołu na ulicy Winigórskiej, alarmują lokatorzy sąsiednich budynków. Od pewnego czasu nieznany sprawca wysypuje popiół na pobocze drogi.

Z każdym dniem rośnie hałda popiołu

Niestety bardzo źle świadczy to o jego świadomości ekologicznej.  Popiół zawiera mnóstwo szkodliwych związków chemicznych, które przy wietrznej pogodzie mogą uwalniać się do atmosfery, zanieczyszczając ją, a tym samym mogą być źródłem chorób dróg oddechowych. Na jego szkodliwe działanie szczególnie narażone są dzieci.

Popiół jest traktowany jako odpad i powinien trafiać do kubła. Wysypywanie spalonych resztek na ulicę jest traktowane jako wykroczenie, za które grozi mandat karny. Takie przypadki powinny być zgłaszane policji i straży miejskiej. Jeżeli sprawca nie został ustalony, sprawą powinien zająć się zarządca drogi i usunąć odpady. Chociaż znając specyfikę Wlenia raczej nie ma co na to liczyć.


Andrzej Jaśkiewicz