kill_the_netUpload files...
Zbiórka odpadów | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Stare meble, sprzęt komputerowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne, przyrządy medyczne, opony, a nawet odzież używana będą bezpłatnie odbierane i wywożone. Niestety ogłoszenie tej treści nie dotyczy mieszkańców gminy Wleń, ale sąsiadującej z nią gminy Jeżów Sudecki. 

W sytuacji niczym z filmów Barei znaleźli się mieszkańcy Nielestna „Za lasem”. Ich sąsiedzi za płotem będą mogli bezpłatnie i legalnie pozbyć się odpadów. Oni muszą je magazynować albo odwieźć do oddalonego o niemal 20 km Lubomierza.

 Na szczęście dla mieszkańców gminy Jeżów wójt nie wie, że jak twierdzi burmistrz Artur Zych –  Większość gmin odchodzi od zbiórki odpadów wielkogabarytowych poprzez postawienie kontenerów sołectwach i oby w tej nieświadomości tkwił możliwie jak najdłużej z pożytkiem dla mieszkańców i środowiska naturalnego. 

Tymczasem włodarze naszej gminy, radni dyskutują, deliberują, a w mojej ocenie kombinują jakby się tu problemu pozbyć.

 Jednym z koronnych argumentów, żeby gabarytów po sołectwach nie zbierać, jest bezeceństwo, do jakiego według burmistrza rzekomo dochodzi, gdy mieszkańcy jednej miejscowości podrzucają odpady niebędące wielkogabarytami do kontenera w innej miejscowości! 

 Na przykład, gdy mieszkaniec Przeździedzy wrzuci do kontenera w Marczowie stare zabawki! Albo, nie daj Boże mieszkaniec Bełczyny do kontenera w Bystrzycy odzież używaną! 

W gminie Wleń odbiór gabarytów odbywa się w PSZOK w Lubomierzu za okazaniem dowodu tożsamości i dokonaniem opłaty za odbiór odpadów za miesiąc poprzedni. Na szczęście dla mieszkańców Czernicy władze Jeżowa jeszcze na to nie wpadły, wystarczy zgłosić i wystawić. Przyjadą i zabiorą.