Osobą odpowiedzialną za odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych w obrębie sołectw: Łupki, Klecza, Marczów, Przeździedza, Bystrzyca jest Marcjan Majer,
tel.: 733-095-050.

Za odśnieżanie dróg gminnych w obrębie sołectw: Radomice, Pilchowice, Pilchowice Zapora, Strzyżowiec – Marzanna Lebiedź,
tel: 721-957-609.

Koordynatorem odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg w Gminie Wleń jest Marek Serdyński.
Wszelkie sprawy i pytania prosimy kierować na numer telefonu: 516-563-986.

Niestety na chwilę obecną Urząd Miasta i Gminy Wleń nie podaje kto jest odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg w Bełczynie oraz we Wleniu