kill_the_netUpload files...
Złóż informację dot. źródła ciepła | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

komin_dom_.png

W piątek 29 października upływa termin składania ankiet dotyczących informacji o źródłach ciepła.

W ramach realizacji działań określonych w Programie Ochrony Powietrza przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXI/505/20, właściciele nieruchomości oraz podmioty z  Gminy Wleń są zobowiązane do złożenia ankiety dotyczącej sposobu ogrzewania budynku lub lokalu.

Wypełniony dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2021 roku.

Ankietę można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu. Dostępna jest także w formacie PDF z załączniku poniżej.

ANKIETA – ŹRÓDŁO CIEPŁA


Źródło – UMiG Wleń