kill_the_netUpload files...
Podwyżka podatków | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Na sesji Rady Miasta i Gminy Wleń dwudziestego siódmego listopada burmistrz Artur Zych przedstawił propozycje stawek podatków lokalnych na 2019 rok. Rada Miasta i Gminy przy dwóch głosach przeciw-radnego Marka Drala i radnego Wojciecha Michonia oraz radnej Katarzyny Kotołowskiej, która wstrzymała się od głosu, propozycję burmistrza przyjęła.

Mimo że gmina do najbogatszych nie należy mieszkańcy od lat płacą w większości maksymalne dopuszczalne stawki podatku.

Radny Marek Dral na komisji poprzedzającej posiedzenie Rady ponowił propozycję z ubiegłego roku zróżnicowania stawek podatku w zależności od źródła ciepła służącego do ogrzania nieruchomości. Jako przykład przywoływał gminę Lwówek Śląski. Jednak jego propozycja nie została uwzględniona. Jedynie w jednej pozycji obniżono maksymalną stawkę podatku.

Na dotychczasowym poziomie utrzymano opłatę od posiadania psów. Nowością jest zwolnienie od opłat zwierząt, które posiadają wszczepiony czip.

W 2019 roku mieszkańców czekają kolejne podwyżki i to sięgające nawet kilkudziesięciu procent. O tyle bowiem może wzrosnąć tak zwana „opłata śmieciowa”.


Andrzej Jaśkiewicz