kill_the_netUpload files...
Pensja dla burmistrza | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

 

10. 180 złotych — tyle zarabia miesięcznie burmistrz Artur Zych. Do tego należy doliczyć trzynastą pensję raz w roku, oraz raz na pięć lat nagrodę jubileuszową.

Rada Miasta i Gminy Wleń na sesji w dniu 27 listopada większością głosów przyjęła uchwałę określającą wysokość wynagrodzenia burmistrza Artura Zycha. Przeciw głosował jedynie radny Marek Dral. Radni przegłosowali maksymalny poziom poszczególnych składników pensji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z maja 2018 roku.

Co ciekawe projekt uchwały w tej sprawie nie był dyskutowany na komisji, a wpłyną bezpośrednio pod obrady Rady jako punkt dodatkowy.

Radny Marek Krzysztof Dral  – Radni dopiero przed samą sesją otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Nie było zatem czasu, chociażby na porównanie go z dotychczas obowiązującym. Projekt nie posiadał też uzasadnienia. Przewodnicząca rady wyjaśniała, iż jest to projekt zakładający identyczne wynagrodzenie jak dotychczas. Maria Gierczyk skarbnik Gminy Wleń poproszona o wskazanie maksymalnych kwot, jakie są dopuszczalne prawem powiedziała, że ona nie wie, bo nie zajmuje się akurat tymi sprawami dodają jednocześnie, że najprawdopodobniej są to maksymalne możliwe kwoty. Czyli zgodnie z obowiązującym prawem więcej już burmistrz zarobić nie może.
 
Z jednej strony burmistrz Zych wnioskuje do rady o podwyższenie podatków od nieruchomości dla mieszkańców, z drugiej strony ten sam burmistrz wnioskuje o ustalenie jego wynagrodzenia na maksymalnym poziomie.
 
Głosowałem przeciw jednemu i drugiemu projektowi. W mojej ocenie oszczędności i pieniędzy powinniśmy wpierw szukać w racjonalizacji wydatków, później we własnych kieszeniach a dopiero na końcu w kieszeniach mieszkańców.

 

                                 Rada głosuje uchwałę w sprawie pensji burmistrza.

 

 

Projekt uchwały sprawie wynagrodzenia  burmistrza Artura Zycha, zatwierdzony przez burmistrza Artura Zycha

 


ANDRZEJ JAŚKIEWICZ