kill_the_netUpload files...
Koronki z Wlenia | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

W 1869 roku przy wsparciu rządu Pruskiego Bernard Metzer ze swoja siostrą Mari założyli kilka szkółek zwanych śląskimi manufakturami koronkarstwa. Początkowo zatrudniono jedynie czterech pracowników. Jednak szybko rosnący popyt oraz wysoka jakość produktów potwierdzona wieloma nagrodami na wystawach w Wiedniu, Paryżu i Monachium spowodowała szybki rozwój koronkarstwa na Śląsku. Na wystawie Światowej w Filadelfii w 1876 roku wyroby z manufaktur Metzera zostały zakupione przez przedstawiciela Japonii do zbiorów państwowych jako przykład rękodzieła europejskiego. Swój udział w tym sukcesie mieli mieszkańcy Lahn (Wlenia). Jedna ze szkół koronkarstwa znajdowała się w Arnsberg, obecnie część Wlenia – Grzęba. Nauka trwała od sześciu do dwunastu miesięcy po dwie godziny dziennie. Po ukończeniu kursu uczennice znajdowały zatrudnienie w przyszkolnej manufakturze.

 Być może to w tym budynku mieściła się szkoła koronkarstwa. Do drugiej wojny światowej znajdowało się tutaj schronisko turystyczne i Szkoła Realna. W ostatnich dniach drugiej wojny światowej budynek został podpalony przez wycofujące się oddziały niemieckie. Do lat osiemdziesiątych pozostawał  w ruinie. Obecnie jest to teren prywatny zabudowany domkiem jednorodzinnym.A.Jaśkiewicz