kill_the_netUpload files...
Gdzie zginęły „dzwony” | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Znikają „dzwony”, popularne pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów! Alarmują mieszkańcy i pytają, kiedy powrócą na swoje miejsce. Ustawione w różnych punktach ułatwiały segregację śmieci i zdecydowanie wpływały na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.

Niestety pojemniki nie wrócą! A jeżeli już, to znając urzędniczą opieszałość nie tak szybko.

Jak wyjaśnia w rozmowie z portalem wleninfo.pl prezes „IZER” Wiesław Gierus — Ustawione kilkanaście lat temu pojemniki są w tak złym stanie technicznym, że ich dalsze użytkowanie nie jest już możliwe. Zdarzało się, że pojemnik w trakcie opróżniania rozlatywały się, a jego zawartość lądowała na ulicy. Po prostu nastąpiła ich śmierć techniczna.  

O tym, że pojemniki będą sukcesywnie zabierane informowaliśmy zarządców nieruchomości oraz urzędy gmin co najmniej od pół roku, tak aby wszyscy zainteresowani mieli czas na przygotowanie się do tej sytuacji. Mówił dla nas Prezes

” IZERY” nowych pojemników nie ustawią, ponieważ zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, należy do właścicieli nieruchomości i to właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć obiekt w kontenery lub kubły do zbiórki odpadów.

Podobnie jest z pojemnikami ustawionymi na terenie należącym do Gminy. Jeżeli Urząd Gminy chce, aby takie pojemniki nadal na jej terenie funkcjonowały, musi zgodnie z przepisami je zakupić i ustawić.

Pojemniki ustawiono kilkanaście lat temu. Zdjęcie z 2009 roku. Archiwum wleninfo.pl
Pojemniki z powodu śmierci technicznej zostały usunięte przez spółkę IZERY. Czekamy na ustawienie nowych przez gminę Wleń


Andrzej Jaśkiewicz